ufuk-bicak

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Ufuk Biçak

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör. / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Bestecilik, Müzik Teorisi

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans:Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Programı, MSGSÜ, 2018;
Lisans:
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD, DEÜ, 2013

İTÜ E-posta Adresi:

ufukbicak@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

1989 yılında Bulgaristan’ın Filibe kentinde doğan Ufuk Biçak, müzik eğitimine Ankara’da Kemal Eroğlu’dan piyano dersleri alarak başlamıştır. Çalışmalarıyla 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümüne kabul edilmiştir. Burada Onur Nurcan ile kompozisyon, form bilgisi ve orkestrasyon; Jean Baily ile armoni, kontrpuan, füg ve orkestra şefliği; Uzay Bora ile elektronik müzik ve caz armonisi; Aslı Tuncay ve Seçil Akdil ile piyano çalışmıştır. Lisans eğitimi sonrası Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. Burada Hasan Uçarsu ile kompozisyon çalışmış ayrıca Mehmet Nemutlu ve Özkan Manav ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ufuk Biçak’ın geliştirdiği matematiksel örüntülere dayalı yeni uyum teorisi yüksek lisans tezi olarak kabul görmüş ve 2018 yılında yayımlanmıştır.

Ufuk Biçak’ın bestelediği çeşitli oda müziği ve orkestra eserleri, Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası, Ergon Ensemble, Metin Ülkü, İmge Tilif, Eric Maria Couturier, Nicolas Crosse, Victor Hanna… gibi solist ve topluluklar tarafından; Asian Composers League, Bilgi Yeni Müzik Festivali, Sesin Yolculuğu… gibi çeşitli konser ve festivallerde seslendirilmişlerdir.

Ufuk Biçak, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı, TC Haliç Üniversitesi Konservatuvarı ve Marmara Üniversitesi GSF Müzik Bölümü bünyelerinde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmış; bu kurumlarda armoni, kontrpuan, müzikal analiz, müzik teorisi ve çalgı bilgisi gibi dersler vermiştir.

Ufuk Biçak halen İTÜ TMDK Müzik Teorisi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve MSGSÜ Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanatta Yeterlik programında Mehmet Nemutlu danışmanlığında tez çalışmasına devam etmektedir.