ferhan-yeprem

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Ferhan Yeprem

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör. / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Kemane, THM Solfej, Türk Halk Müziği Teorisi

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlilik Programı: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anasanat Dalı, 1998;
Yüksek Lisans: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Anasanat Dalı, Musıki Sanat Dalı, 1992;
Lisans: İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü, 1984.

İTÜ E-posta Adresi:

erdemf@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

remdemnur@hotmail.com

Biyografi:

09.09.1961 tarihinde doğdu.

Lise yıllarında başladığı Halk Oyunları çalışmalarını Türk Folklor Kurumu’nda sürdürdü ve çeşitli okulların halk oyunları gruplarını çalıştırdı.

Konservatuar öncesi ve konservatuar lisans eğitimi sürecinde Şahin Gültekin yönetimindeki İTÜ Türk Halk Müziği Korosu’nda korist ve solist olarak faaliyet gösterdi.

Lisans eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde 1984’te tamamladıktan sonra Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1992 yılında “Türk Halk Müziği Aralık Eğitimi Üzerine Çalışmalar” başlıklı tezle İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Musıki Sanat Dalı, Türk Halk Müziği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1998 yılındaysa Sanatta Yeterlik (Doktora) programını, “Teke Yöresi Halk Müziğinden Seçilmiş Ezgiler Üzerinde Analitik Çalışmalar” başlıklı tezle İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anasanat Dalı’nı tamamladı.

Bir süre Türk Halk Müziği Bilgileri dersine girdi. Çok sayıda lisans bitirme tezi için öğrenci danışmanlığı yaptı.

Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda “Kemanede Artikülasyon ve Yay Uygulamaları” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasını yönetti. İTÜ bünyesindeki farklı konserlerde Kemane icracısı ve solo vokal olarak yer aldı. Çalgı Bölümü etkinliği çerçevesinde öğrenci konserleri düzenledi.

TRT televizyonunda Kemane tanıtımına yönelik program konuğu oldu. Farklı bölüm ve seviyeler için Kemane Dersi Müfredatlarını hazırladı.

Çalgı Değerlendirme Komisyonu Üyeliği ve BİSED temsilciliği görevlerinde bulundu. Çalgı Bölümü yarı zamanlı kemane kurs programını hazırladı.

Halen İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde Kemane Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir