cem-ekmen

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Cem Ekmen

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör. / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Mey- Balaban-Zurna Eğitmenliği, Oyun Müzikleri Repertuari Eğitmenliği, Türk Halk Oyunlari Eğitmenliği

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği,2018;
Lisans: İTÜ TMDK, Türk Halk Oyunlari, 2009

İTÜ E-posta Adresi:

 

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

ekmen_cem@hotmail.com

Biyografi:

Öğretim üyesinin/elemanının çalışma konularını, mesleki ilgi alanlarını, ulusal ve uluslararası tecrübelerini, mesleki başarılarını ve hedeflerini, yayımlanmış önemli kitap ya da makalelerini (en fazla 3 adet), tamamlanmış projelerini (en fazla 3 adet Tübitak vb.), dernek-vakıf-orkestra vb. üyeliklerini anlatan 150-500 kelime aralığında biyografi hazırlanmalıdır.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan  bildiriler :

1-Ekmen C. “Duduğun Popülerleşmesiyle Enstrümana Yansıyan Gelişmeler”1. Uluslar Arası Dans ve Müzik Kongresi – Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı , 2015
2-Ekmen C. “ Halay Türü Oyunların Müziklerinde Karşılaşılan Varyantlara Bir Örnek; Erzincan Ve Sivas’ ta Oynanan Düz Oyunu” IV. Uluslar Arası Dans ve Müzik Kongresi – Muğla , 2018

Ulusal konferans/seminer :

1-  Ekmen  C. “ Açıklamalı Türk Halk Müziği Çalgıları Konseri’nde Zurna-Sipsi ” - Konferans  , Motif Halk Oyunları     Eğitim Derneği Gençlik ve Spor Kulübü  , 14-16 Aralık 2007
2- Ekmen  C. “ Traditional Music of  Turkey with Wooden Instrument Mey-Balaban” - Belgesel –WOOD and HUMANITY,  2015
3-Ekmen C. “ VIII. Uluslar Arası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali Mey-Balaban-Zurna ” – Seminer-Konser - DİNAR BELEDİYESİ , 18-21 Mayıs 2017

Cem Ekmen 2001'den beri bir zurna-mey-balaban icracısı olarak konser ve festivallerde birçok sanatçıya eşlik etmiş olup , birçok müzik ve dans festivaline katılmıştır, birçok albüm kaydında mey-zurna-balaban enstrumanları ile eşlik etmiştir.