emel-senocak

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Emel Şenocak

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Sanatçı Öğr. Gör. Dr. / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Ses Eğitimi, Ses Tekniği, Müzik Teorisi

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Azarbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Bakü Müzik Akademisi  Müzik Estetiği ve Vokal Programı 2007; 
Yüksek Lisans:  TC Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musıkisi Proğramı 2002 Yüksek Lisans;
Lisans:  Türk Musıkisı Devlet Konservatuarı  Şan Bölümü / Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü 1981 

İTÜ E-posta Adresi:

senocakemel@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

senocakemel@hotmail.com

Biyografi:

Yüksek Lisansı birincilik derecesiyle bitirdi.Tez konusu  Taş Plaklarda Türk Operetlerinin Tespiti ve Vokal icra Teknikleri. Doktora Proğramını birincilikle bitirdi. Tez konusu, Avrupa Vokal Tekniğinin Türk ve Azarbaycan  Vokal Tekniği Üzerindeki Rolü Konulu  Tez çalışmasını yaptı. Çeşitli projelerde görev aldı. 2007. 2009 İTÜ Rektörlüğü   “Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı” Projesi (Yürütücü)/ 2009 Eğitim Öğretim Projesini Geliştirme ve Bilim – Toplum Gösteri Programı Projesinde Araştırmacı/ 2010 İTÜ Rektörlüğü “Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı” Projesi (Yürütücü) /  2011.  İTÜ Rektörlüğü  “Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı” Projesi (Yürütücü) / 2012.  İTÜ Rektörlüğü     “Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı” Projesi (Yürütücü)  olarak katkı sağlamıştır. 2011; Kuveyt Devleti,Özel Kültür Elçiliği Onur Ödülüne layık görülmüştür. Ulusal ve Uluslar arası pek çok konserler verdi. (2005). Varosi Közmüvelödesi Intezmenyek Könyvtar Es televizıo, Hungarian music and songs while being here in Kalocsa during the 15thDanubian Folklore Festival Turkish folk songs, Kalocsa, Macaristan. (2009), International Symposium Jointly Organized by Iaps-Csbe’Culture& Space In The Built Environment Network’ And The Iaps-Housing Network, Resital, İstanbul konserleri gibi. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler /(2007). Musiki Dünyası 1-2/31, “Türkiye’de Vokal Tarihin Gelişimi”, Bakü Azarbaycan, 118-120. 3.4-2005 Musiqi Dünyası, “Türkiye’de Vokal Müzik Eğitiminin Tarihi”       Bakü Azarbaycan, 279-282. 1-2/23 Sayı.2005, MUSİQİ DÜNYASI dergisi, “Operet Sanatı ve Türk Operetleri”, Bakü Azarbaycan, 146-153. 2007/2, Folklor / Edebiyat, “Cumhuriyet Öncesi / Sonrası Türk Müziği           Kayıtları ve Günümüz Müziğine Etkileri”, Ankara, 271-278.  (2005). 6. Uluslararası Kültür Kongresi, “Türk Müziği Kültürünün Taş Plak Kayıtlarıyla Dünya Müzik Kültürüne Etkisi”, Ankara. (2006). II.  Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, “Müzikal Hafızamızın Sesli Belgeleri Olan Taş Plakların Halk Kültürüne Katkısı”, Kırım. (2006). 3rd World Voice Congress, “Comparison Between Voices Of Professional And Amateur Artists With Acoustic Analysis”, İstanbul, Programmke & Abstract Book. (2009). Atatürk Kültür Merkezi 7th Uluslar arası Türk Kültürü Kongres “Farklı Makamlardaki İstanbul Türkülerinin Müzikal Analizleri ve İcra Teknikleri”, Ankara. .(2012) 12.Mayıs.  Azarbaycan /Bakü Milli İlimler Akademisi Bakü Slavanyan Üniversitesi’nin düzenlediği “Umumilli Lider Haydar Aliyev’in doğumunun 89. Yıldönümü nedeniyle “”Azarbaycansünaslığın Aktual Problemleri III.Beynelminel İlmi Konferans” kitabı. (2005). Yüzüncü  Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Sempozyumu, “Vokal Eğitimin Oluşumu Avrupa Vokal Tekniğinin Geleneksel Türk Müziğine (TSM-THM) Uygulanması”, Van. (2005) gibi çalışmaları bulunmaktadır. Vokal Teknik, Müzik Terapi , Taş Plaklar ve Müzik Teorisi alanlarında ulusal ve uluslar arası sempozyum ve konferanslara katılmıştır. Pek çok kurum ve kuruluşlarda ,T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türk Halk Müziği Yarışması Seçici Kurul Üyeliği. Milliyet Gazetesi Milli Eğitim Bakanlığı Liseler Arası Müzik Yarışmaları gibi yarışmalarda Seçici Kurul Üyeliği yapmıştır. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Motif Halk Oyunları Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul Genel Sekreter. Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Onursal Üyesi.Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Cemiyeti Başkan  Yardımcısı görev almıştır. 2013Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi’nde Yayın Kurulu Üyeliği. Tarih Bilincinde Buluşanlar Dergisi yayın kurulu üyeliği. Halen İTÜ.Türk Musıkisi Devlet Konservatuarında Sanatcı Dr. Öğretim Elemanı olarak görevine devam etmektedir. İki çocuk annesidir.