sarper-eroglu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Sarper Eroglu

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğretim Görevlisi / Çalgı Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları:

Ud, Klasik Türk Müziği, Yorumculuk

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Temel Bilimler, 2011
Y. Lisans: Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü – Türk Musikisi, 2014
Sanatta Yeterlilik: Haliç Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü – Türk Musikisi Ana Sanat Dalı, Devam ediyor

İTÜ E-posta Adresi:

seroglu@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

1986 yılında İstanbul'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu.

2005 yılında Samim KARACA ile tanışarak kendisiyle ud çalışmalarına başladı. Konservatuarda 4 yıl boyunca Mehmet BİTMEZ’den ud dersleri aldı. Bu dersler esnasında Mehmet Bitmez ile birlikte ud icracılığı, musiki anlayışı ve ileri ud teknikleri gibi konular üzerine çalıştı.

2012 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Müziği üzerine Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisans eğitimi boyunca Erol Deran, Mutlu Torun ve Yücel PAŞMAKÇI gibi değerli hocalardan ders aldı. 2014 yılında Prof. Mutlu Torun’un danışmanlığında hazırladığı “Mehmet Bitmez’in Taksimleri Üzerine Bir Araştırma” isimli tezini teslim ederek Yüksek Lisans eğitiminden başarı ile mezun oldu.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok konser, Tv programı ve cd kayıtlarına uduyla katıldı. 2009 – 2012 senelerinde Kanal 24’te “Bizden Nağmeler” isimli Klasik Türk Müziği programında ud icracısı olarak bulundu. 2008 - 2009 yılları arasında Koç Üniversitesi’nin Müzik Kulübünde Ud dersleri verdi. 2009 - 2010 senelerinde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu, yönetmeni Cemal Ünlü olan “Kuzguncuk Türküsü” adlı tiyatro oyununda Devlet Tiyatrosu’nun sözleşmeli müzisyeni olarak çalıştı. TRT kanalında yayınlanmış olan çeşitli programalara ud sanatçısı olarak iştirak etmiştir. Bunlardan bazıları; “Enderundan Nağmeler” (2013 - 2015), “Bestehan” (2019 – 2020) , “Gönül Makamı” (2020).

2015 yılında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile çalışmaya başladı. Sascha Goetzel’in şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile “solist ud” olarak Avrupa turnelerine katıldı. Bu turneler kapsamında orkestra ile Zurich, Viyana, Frankfurt ve Nurnberg’te konserler verdi. 2017 yılında da yine bu orkestra ile Rimsky Korsakov’un “Scheherazade” isimli senfonik süitinde improvizeler yapmak üzere Hong Kong’ta çeşitli konserlere katıldı. Bu konserlerin dışında başka orkestra ve solistler ile Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde konserler verdi.

2014 - 2016 yılları arasında Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı’nda  “Öğretim Görevlisi” olarak görev yaptı. Sanatta Yeterlilik eğitimine devam eden Sarper Eroğlu, 2015 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda “Öğretim Görevlisi” olarak çalışmaktadır.