nurullah-kanik

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Nurullah Kanık

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Ney, Türk Musikisi Nazariyatı ve Solfeji

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Türk Musikisi Yüksek Lisans Programı, Haliç Üniversitesi, 2011;
Lisans: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

İTÜ E-posta Adresi:

kanik@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

2001 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı’ndan mezun oldu. Aynı sene, İTÜ Türk Musikisi Devlet konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nü kazandı ve 2005 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. 2016 yılında başladığı İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programında eğitimine devam etmektedir. Çeşitli topluluk ve sanatçılarla beraber Ali Ufki Bey’in Tanıklığıyla 17. Yüzyıl İstanbul’unda Musiki, İstanbul, 2010; Profundo, Belçika, 2010; Ferahnak, İtalya, 2012 gibi ulusal ve uluslararası bir çok albüm ve konser çalışmalarında ney sanatçısı olarak yer aldı. Bursa Büyük Şehir Belediye Konservatuarı, Fatih Belediyesi gibi kurumlarda ney ve Türk musikisi nazariyatı dersleri verdi. Halen İTÜ TMDK Müzik Teorisi Bölümünde, Makam Teorisi, Eser Analizi gibi dersler vermekte ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.