haydar-tanriverdi

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Haydar Tanrıverdi 

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör. / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Dilsiz Kaval, Sipsi, Müzik Teknolojileri, Ses Kayıt, Mix, Mastering

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995;  
Lisans: İTÜ, Temel Bilimler Bölümü, 1987.

İTÜ E-posta Adresi:

tanriverdih@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

www.haydartranriverdi.com

Biyografi:

1963’de Erzincan’ın İliç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da bitirdi. 1982’de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü sınavını kazanarak eğitimine başladı. Üniversite tahsilini burada tamamlayıp 1987'de Temel Bilimler Bölüm’ünden mezun oldu. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. “Ses Kaydında Bilgisayar Faktörü” adlı tezini vererek 1995 yılında mezun oldu.

1985 yılından itibaren içlerinde İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı, TRT ve birçok halk eğitim merkezlerinin de bulunduğu topluluklarda dilsiz kaval sanatçısı olarak görev aldı. Amerika, Japonya, Fransa, Almanya, Avusturya, Avustralya, Bahreyn, İngiltere, Rusya, Bulgaristan gibi çeşitli ülkelerde dilsiz kaval sanatçısı olarak Türkiye’yi temsil etti. Sahne, kaset, plak çalışmalarının yanısıra bilgisayar destekli müzikle ilgilenip, içlerinde bir çok profesyonel sanatçının bulunduğu yüz elli’ye yakın albüm çalışmalarında; müzik yönetmeni, aranjör ve saz icracısı olarak görev yaptı.            

T.C.  Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nda Müzik Kurulu Üyeliği, T.C.  Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı Seçici Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu. Zonguldak,  Eskişehir ve Yalova’da usta öğretici yetiştirme kurslarında eğitmen olarak görev yaptı. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı yurt içi ve yurt dışında birçok resmi kurum ve kuruluşlardan teşekkür yazıları aldı.

1995’te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkan Yardımcılığı, Müzik Teknolojileri Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Müzik Teknolojileri Ses Kayıtları Anabilim Dalı Başkanlığı, Çalgı Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Ses Eğitim Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen, Dilsiz Kaval eğiticiliği görevini devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.