engin-gurler

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Engin Şafak Gürler 

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Sanatçı Öğr. Gör. / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Bağlama, THM Bilgileri, THM Dikte Deşifre

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlik Programı: Müzik Ana Sanat Dalı, İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997;
Yüksek Lisans: Müzik  Ana Sanat Dalı, İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992;
Lisans: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü İTÜ, 1988

İTÜ E-posta Adresi:

gurler@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

esgurler@yahoo.com

Biyografi:

Sanatta Yeterlik “Türk Halk Oyunların da Çok Seslilik Meselesi”, Yüksek Lisans “Sözsüz Zeybeklerin Tezene Özellikleri” Programlarını İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

1992-1996 yılları arasında Ses Eğitimi Bölümü Bşk. Yrd. ; 1997-2005 yılları arasında Ses Eğt. Böl. T.H.M. AnaSanat Dalı ve Çalgı Bölümü Mızraplı Çalgılar AnaSanat Dalı Başkanlık görevlerini ifa etti. 1999 yılın da İ.T.Ü. T.M.D.K. Saz/Ses/Türk Halk Oyunlarından oluşan grubun Başkanlığını yaparak   Japonya da verilen konserleri düzenledi. 2003 yılında CRR Orkestrası ile “Kuvayi Milliye Operası” saz ve ses sanatçısı olarak görev aldı. Malatya Valiliği’nin  2011 yılında düzenlemiş olduğu Uluslararası Malatya T.H.M. Sempozyumu ”T.H.M.’nin Diğer Geleneksel Müziklerimizle İlgisi, İlişkisi” bildirisi ile katıldı. Yurt içinde bir çok kaset ve cd albümlerinde ses ve saz sanatçısı olarak görev aldı. Halen İ.T.Ü T.M.D.K.  Çalgı Bölümün de Meslek Çalgısı “Bağlama” ve T.H.M. Dikte Deşifre dersleri ile  görevine devam etmektedir.