neva-gunaydin

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Neva Günaydın

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Kemençe, Makam Müziği

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji-Müzik Teorisi Anabilim Dalı, Müzikoloji-Müzik Teorisi, devam ediyor;
Yüksek Lisans: Performans Anasanat Dalı Çalgı-Ses Yüksek Lisans Programı, İTÜ, 2018;
Lisans: Çalgı Bölümü, İTÜ, 2015.

İTÜ E-posta Adresi:

gunaydinn@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

2006 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü Lise devresinde; 2010 yılında, Çalgı bölümü Lisans programında eğitim gördü. Kemençe eğitimini İhsan Özgen, Hasan Esen ve Neva Özgen’den aldı.

2010 yılında, TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak TRT Gençlik Korosu'nda kemençe icracısı olarak yer aldı.

2012 yılında, Haliç Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Küğ Topluluğu'nda katıldı. 2013 yılında, İtalya Niccolò Paganini Konservatuarı'nın Erasmus programına ve workshoplarına katıldı. İTÜ TMDK, Bilgi Üniversitesi, Niccolo Paganini Konservatuarı, Cagliari Palestrina Konservatuarı ve Barselona Pompeu Fabra Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yer aldığı Galata Elektroakustik Orkestrası'yla, Genova Piazza delle Feste'de konser verdi. 2014 yılında Galata Elektroakustik Orkestrası'yla Venedik Bienali 58. Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali'nde yer aldı. 2017 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı-Ses Yüksek Lisans programında eğitim görmeye başladı. Aynı yıl içerisinde Hisar Ensemble’da kemençe icracısı olarak yer almaya başladı. 2018 yılında, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı ile Eyüp Musıki Vakfı’nda kemençe eğitimi verdi. Aynı sene içerisinde ‘’Türk Makam Müziği’nde Taksim ve Çalışma Yöntemi Olarak Şarkı Formu’nun Kullanımı’’ adlı tez çalışmasını sunarak yüksek lisans programını tamamladı; ardından İTÜ TMDK Müzikoloji-Müzik Teorisi Doktora programında eğitim görmeye başladı. 2019 yılında Remart Space isimli galeride kemençe-viyolonsel duo olarak resim okuma yöntemiyle doğaçlama performansları gerçekleştirdi. 2019 yılında CRR Senfoni Orkestrası ve Azerbaycan müziği icracıları ile Su Kasidesi Oratoryosu projesinde kemençe icracısı olarak yer aldı. 2018 yılından beri Çalgı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak yer almaya devam etmektedir.