can-murtezaoglu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Can Murtezaoğlu

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Müzik Teknolojileri Bölümü

Çalışma Alanları:

Film Sesi Tasarımı, Film Müziği Prodüksiyonu, Görsel-İşitsel Ürün Çalışmaları

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Sound Engineering and Design (Ses Mühendisliği ve Tasarımı)- MİAM, İstanbul Teknik Üniversitesi (devam ediyor);
Lisans: Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

İTÜ E-posta Adresi:

murtezaogluy@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

www.canmurtezaoglu.com

Biyografi:

Lisans Eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde tamamladıktan sonra 2019 yılında İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MİAM) Sound Engineering and Design (Ses Mühendisliği ve Tasarımı) yüksek lisans programına kabul edildi. Erken yaşta başlayan müzik çalışmalarının yanında, lisans eğitimi süreci ile birlikte görsel sanat çalışmaları yapmaya başladı. Bu süre zarfında pek çok kısa film ve belgesel yönetti, pek çok sayıda görsel-işitsel yapımın ses tasarımı, müzik kompozisyonunu ve post prodüksiyonunu üstlendi. Çalışmalarını yurt dışı konferanslarda sundu. Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojisi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.