nermin-kaygusuz

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Nermin Kaygusuz

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Prof./ Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

 

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlilik: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Musiki Sanat Dalı Türk Sanat Müziği Programı 1992;
Yüksek Lisans: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Musiki Ana Sanat Dalı, Türk Sanat Müziği Alanı, 1990;
Lisans: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü 1979.

İTÜ E-posta Adresi:

kaygusuzne@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

 

Ankara'da doğdu. Ortaokul ve liseyi Beşiktaş Kız Lisesi'nde bitirdikten sonra Türkiye’deki ilk Türk Müziği Konservatuarı olan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na girdi. Burada Erdoğan Saydam'dan keman dersleri aldı. Mezun olduktan sonra İstanbul Belediye Konservatuarı keman bölümünde iki yıl daha eğitim aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimlerini tamamladı. Cüneyd Orhon’la uzunca süre 4 telli kemençe çalıştı. 2001 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. University of Chicago’da Müzik Estetiği üzerine Prof. Dr. Berthold Hoeckner ile çalıştı. Sırasıyla Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı, Çalgı Bölümü Yaylı Çalgılar Ana sanat Dalı Başkanlığı, Konservatuar Yönetim Kurulu Üyeliği, Çalgı Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Uluslararası ve ulusal dergilerde makaleler yayımlayan sanatçının “Muallim İsmail Hakkı Bey ve Musiki Tekâmül Dersleri” isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2010 yılında Türkiye’de ilk kez konusu bir çalgı olan “Cüneyd Orhon Uluslararası Kemençe Sempozyumu”nu düzenledi. Yine 2010 yılında Türk müziğinde ilk defa tasarlanan “4 telli kemençe ve yaylı çalgılar için müzik yazımı” projesini yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli topluluklarla ve solist olarak konserler verdi. Kurucularından biri olduğu “Âvâze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu”, Türk müziğinin klâsik üslup ve yorumunun yanı sıra yeni ve çağdaş anlayışla icrasını içeren Arayışlar” enstrümantal müzik gurubu ile konserler verdi. Melodias Epicas” grubu ile yurtiçi ve dışında Batı müziği ve Türk müziği karşılaştıran konserler verdi. Daha sonra “Nazenin” grubunu kurdu ve Türk müziğinde modernleşme temalı yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konser verdi. Bu grupla “Osmanlı Barok” isimli CD de çaldı.

Bilkent öğretim üyesi Doç. Onur Türkmen’le Türk makam ve çalgılarıyla “yeni müzik” (new müzik) projesine ve bu bağlamda Tolgahan Çoğulu ile mikrotonal gitar ve kemençe ikilisi olarak, yine bir modern müzik grubu olan hezarfen ensemble ile çalışmalarına devam ediyor. Bu gurupla “Of Light and Shadows” isimli CD çalışması yaptı. Sanatçının “Gönülden Damlalar” ile “Kemençe ve Gitarla Saz Eserleri”, “Telkâri” adlı CD’leri bulunmaktadır.

Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet konservatuarında öğretim üyesi olarak çalışıyor.