yesim-altinel

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Neşe Yeşim Altınel Çoban

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Dr. Öğr. Üyesi / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Müziği Keman, Türk Müziği Solfej, Nazariyat, Türk Müziği Kompozisyon ve Koro Şefliği

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlik, (Türk Müziği Programı),Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halen Öğrenci;
Yüksek Lisans (Türk Müziği), İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü , 1997;
Lisans (Çalgı Yüksek), İTÜ TMDK, 1995

İTÜ E-posta Adresi:

cobann@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

1974 yılında İstanbul’da doğdu. 1995 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı(TMDK) Çalgı Eğitimi Yüksek Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1997 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Müziği Dalında Yüksek Lisans eğitimini birincilikle bitirdi. 1997 yılında İTÜ TMDK’da keman, Türk Müziği nazariyatı ve solfej dersleri vermeye başladı.1994 yılında TRT İstanbul Radyosu’nun açtığı imtihanı kazanarak akidli keman sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Bu görevini 11 yıl devam ettirdi. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde, televizyon ve radyo konserlerinde keman sanatçısı olarak görev yaptı. Aynı yıllarda THY Türk Müziği korosu şefliğinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Korosu, Kubbealtı Musiki Cemiyeti, Eyüp Musiki Vakfı,İleri Türk Müziği Konservatuarı gibi birçok dernek ve cemiyetlerde kemani (maestro) olarak görev aldı. Eyüp Musiki Vakfında iki yıl, Fındıkzade İsmek Müzik okulunda üç yıl keman hocalığı yapmıştır. Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça ve Prof. Dr. Selahattin İçli, Mefharet Yıldırım,Sadun Aksüt,Nejdet Varol, Çetin Körükçü ,Süheyla Altmışdört’ün öğrencisi olmuşturTürk Musikisi Uygulama ve Araştırma Grubunun Sanat Yönetmeni ve keman sanatçısıdır.Eşi Dr. Adnan Çoban ile birlikte bu alanda dört cd çalışması yayınlamıştır. . Eşi Dr. Adnan Çoban ile birlikte özel bir kanalda 3 yıldır her hafta yayınlanan Bizden Nağmeler programını hazırlamıştır. 2006 yılından itibaren Sabancı Holding çalışanlarından oluşan Türk Müziği korosunun şefliğini 6 yıl süreyle yapmıştır. yapmaktadır. Müzik dışında yağlı boya resim çalışmalarında bulunmaktadır.Bu çalışmalarını 2005 yılında İTÜ Mühendishane’de açtığı resim sergisinde sunmuştur. İTÜ TMDK Kompozisyon bölümünün 2006 yılında açmış olduğu sınavı kazanarak , kadrolu Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.2008 Yılından itibaren Kompozisyon Bölüm Başkan Yardımcığı görevine getirilmiş ve halen bu görevi sürdürmektedir. 2013-2016 yılları arasında Haliç üniversitesi Konservatuarı’nda Türk Müziği keman hocası dersleri vermiştir.Aynı Üniversitede 2014 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsün Türk Müziği Sanatta Yeterlik Programı’na başlamıştır 2017 yılında İTÜ Konservatuardan sorumlu Rektör danışmanlığı görevine atanmış olup, halen bu görevi devam ettirmektedir. Aynı zamanda 2008 yılında Prof. Dr. Nevzat Atlığ tarafından İTÜ TMDK Türk Müziği Korosu ‘na şef olarak atanmıştır.2017 yılında uluslararası İBAD dergisinde “XVII. yüzyıl Üç Bestekârının Altı Âyin-i Serîfinin Müzikal Analizi” isimli makale yayınlamıştır. Yine aynı yılda konservatuarın Müzik Ortaokulu ‘nun açılmasıyla İTÜ TMDK Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu’nun kurmuş ve haftalık ders programına koro dersini ekleterek hocalığını ve şeflik görevini yapmaktadır. Çocuk korosu cd çalışmasını sürdürmektedir. 2018 Bahar yarıyılında Uluslararası Pera Çocuk Koroları Festivali’ ne katılmıştır..Bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuk annesidir. 2018- 2019 Güz Yarıyılında 4. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi’ ne Abdülkâdir Merâgi’nin Form ve Makam Teorisi ile Eserlerinin Karşılaştırmalı Analizi konulu bildirili ile katılmıştır.