gulyar-say

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Gülyar Say

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Dr. Öğretim Üyesi / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Viyolonsel-Oda Müziği

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlilik Programı: Bilkent Üniverisitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,1996;
Yüksek Lisans: Anadolu Üniverisitesi Devlet Konservatuarı, 1993;
Lisans: Hacetepe Üniverisitesi Devlet Konservatuarı 1991

İTÜ E-posta Adresi:

sayg@itu.edu.tr 
gulyar@gmail.com

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

1970 Yılında Ankara’ da doğdu.Hacetepe Üniverisitesin de Yrd. Doç. Nuray EŞEN, Anadolu Üniverisitesin de Yuri Abdullayev ve Bilkent Üniverisitesinde Eldar İSKENDEROV’un öğrencisi oldu.

Katıldığı Masterclaslar da Andre NAVARRA, Marcio CARNEİRO ve Mischa MAİSKY ile çalıştı.

1991 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında görev yapmaya başladı.

2005 yılından itibaren İ.T.Ü Türk Musukisi Devlet Konservatuarın’da Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.