serhat-turunc

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Ahmet Serhat Turunç

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Dr. Öğr. Üyesi / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Tar icrası, tar eğitimi, Türk halk müziği, Azerbaycan halk müziği

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlik Programı: Türk halk müziği, İTÜ, 2011;
Yüksek Lisans: Türk halk müziği, İTÜ, 1999;
Lisans: Çalgı Bölümü, İTÜ, 1996

İTÜ E-posta Adresi:

turunc@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

Serhat Turunç, 1975 yılında dünyaya geldi. 1986 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü (Hazırlayıcı Birim) sınavlarını kazanarak okula tar öğrencisi olarak kaydoldu. Ortaöğrenimini burada tamamlayan Turunç, 1992’de başladığı lisans öğrenimini de İTÜ TMDK Çalgı Eğitim Bölümünde sürdürerek 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Halk Müziği Programında lisansüstü öğrenimine başladı ve 1999 yılında yüksek lisans, 2011’de ise sanatta yeterlik derecelerini elde etti. Türkiye’de Tar Eğitiminde Görülen Problemler ve Çözüm Yolları isimli sanatta yeterlik tezi, Türkiye’de tar çalgısıyla ilgili doktora düzeyindeki ilk çalışma oldu. 1996 yılında TRT İstanbul Radyosunun açtığı sınavı kazanarak istisna sözleşmeli tar sanatçısı olarak 2004 yılına kadar görev yaptı. Kent Ozanları isimli müzik grubunun üyesi olarak 1998 yılında Güllerin İçinde (GAK Production) ve 2006 yılında Gönülden (Hakalmaz Müzik) isimli iki adet albüm kaydetti. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında 2003-2014 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışan Turunç, 2014 yılından itibaren ise yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi) statüsünde hizmet vermektedir.