mehmet-tangor

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Mehmet Tangör

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. / Müzik Teknolojileri Bölümü

Çalışma Alanları:

Yaylı Sazlar

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yerel Yönetim Girisimcilik Bilim Dalı,İstanbul Üniversitesi,1991.

Lisans: TMDK,Çalgı Yapım Bölümü,İTÜ,1989.

İTÜ E-posta Adresi:

mehmettangor@itu.com.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

21.04.1963 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul ve liseyi İstanbul’da bitirdi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Aynı yılda, Çalgı yapım bölümünde öğretim elemanlığına başladı. 1989 yılından beri Müzik Teknolojileri bölümünde Çalgı Yapım Programında öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. Buna ek olarak, 2012 yılından beri İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Bugüne kadar birçok sergi çalışmalarını tamamlamıştır. TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı adına ve T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı çalgılarının restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yapmıştır. En son 58 eserle Galata Mevlevihanesi'ne restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlamıştır. Buna ek olarak, öğrencileri ile birlikte sergi çalışmaları yapmaktadır. Kişisel Workshop ve sergi çalışmalarına devam etmektedir.