ilknur-demirbag

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

İlknur Demirbağ

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. / Türk Halk Oyunları Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Halk Oyunları Repertuarı, Oyun Tekniği, Geleneksel Giyim Kuşam, Geleneksel Takı Ve Aksesuarlar, Sahne Makyajı.

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlik: Halk Müziği Sanatta Yeterlik Programı, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,1996;
Yüksek Lisans: Halk Oyunları Yüksek Lisans Programı, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,1992;
Lisans: Halk Oyunları Bölümü Lisans Programı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 1990.

İTÜ E-posta Adresi:

demirbagi@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

2007-Dr. Öğretim Üyesi,  İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı/Türk Halk Oyunları Bölümü/Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı.

1997-2007 Sanatçı Sözleşmeli Öğretim Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı/Türk Halk Oyunları Bölümü/Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı.

1992-1997 Ders Ücretli Öğretim Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı/Türk Halk Oyunları Bölümü/Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı.

2 Uluslararası 4 Ulusal Makale
9 Uluslararası Sempozyum Bildirisi
4 Uluslararası Yayın Hakemliği
Çok sayıda Atölye, Etkinliklere performans grupları ile katılım.