eyup-uzunkaya

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Eyüp Uzunkaya

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. / Türk Halk Oyunları Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Halk Oyunları Ve Ritimleri –Vurmalı Çalgılar - Koreografi – Köy Seyirlik Oyunları

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlilik:İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Programı, 2005;
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Programı, 1999;

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü, 1996 

İTÜ E-posta Adresi:

uzunkayae@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
http://akademi.itu.edu.tr/uzunkayae/

Biyografi:

1996 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nden mezun oldu. 1999 da İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Programından “ Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinin Türkiye’nin Dış Tanıtımına Katkıları” konulu tez ile mezun oldu. 2005 yılında “Halay türü oyunların özellikleri, dağılımı ve hareket yapılarının analizi” konulu tez ile İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Programı’ndan Sanatta Yeterlik diploması aldı. Birçok kurum ve kuruluşta halk oyunları eğitmenliği ve müzisyenliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Türk Halk Oyunları ve Ritimleri ile ilgili akademik ve performansa yönelik çalışmalar yaptı. “Türk Halk Danslarının Millileşme ve Sahnelenme Aşamasında Modernizasyon Çabaları ve Değişim Süreci” , “Türk Halk Oyunları Müziklerine Ait Geleneksel Ritmik Yapıların Ölçü ve Usul Kavramları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” “Türk Halk Danslarının İcrasında Bir Asma Davul Geleneği Ayağa Çalma” yayınlanmış makalelerinden bazılarıdır. Ulusal ve Uluslararası halk oyunları festivallerinde eğitmen, müzisyen, koreograf olarak görevler aldı. “2. International Golden Ring Folklore Festival Viladımir – Rusya 2013” , “8. International Moscow Folklore Festival Moskova-Rusya, 2013”, “Internatıonal Youth Dance Festival In Macau, 2018” İTÜ TMDK bünyesinde katıldığı önemli festivallerdir. “İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Danslar Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu Üyeliği” gibi üniversite bünyesinde pek çok komisyonda görevler almış, bölüm başkan yardımcılıkları yapmıştır. Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.