taylan-ozdemir

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Taylan Özdemir

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. Dr. / Müzik Teknolojileri Bölümü

 

Çalışma Alanları:

Müzik Prodüksiyon, Kayıt, Miks, Mastering, Çok boyutlu Ses, Film Sesi

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzik Doktora Programı, İTÜ, 2015;
Yüksek Lisans: Müzik Yüksek Lisans Programı, İTÜ, 2008;
Lisans: Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, ODTÜ, 2004

İTÜ E-posta Adresi:

ozdemirtaylan@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

Yüksek Lisans ve doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM)’da aldı. 2015 yılında “Sinemasal Anlatımda Ses Tasarımının Rolü: 2000 sonrası Türk Sinemasından Örnekler” başlıklı doktora tezini tamamladı. Yerli ve yabancı çok sayıda albümde kayıt, miks veya mastering mühendisi olarak görev aldı. Müzik prodüksiyonunun yanı sıra Film Sesi, Çevresel ve 3 Boyutlu Ses, Ses Tasarımı, Ses ve Algı üzerine çalışmalar yapmakta ve halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.