sirin-guney

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Şirin Karadeniz Güney

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. Dr. / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Musikisi, Tarihsel müzikoloji,

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı,
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013; Türk Müziği, İTÜ, 2007;
Lisans: Kompozisyon, İTÜ, 2002

İTÜ E-posta Adresi:

karadenizsi@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

İlkokulun ardından 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) Çalgı Eğitim bölümüne girerek orta ve lise eğitimini bu bölümde 1.'likle tamamladı. Ardından Lisans Eğitimini Kompozisyon Bölümünde yine 1.'likle tamamladıktan sonra İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı ardından İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programını bitirdi. İTÜ TMDK’da 2005-2010 yılları arası sözleşmeli Öğretim Görevlisi, 2010-2013 yılları arasında ise Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 3 Sene Haliç Üniversitesi Konservatuarında Dr. Öğretim Üyesi olarak lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve müdür yardımcılığı, Türk Müziği Bölüm Başkanlığı- Türk Müziği Programı ve kısa bir süre için Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlıkları yapmıştır. 2015 yılından itibaren İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eylül 2018 tarihinden itibaren aynı kurumun Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 10 sene kadar İKSV bünyesinde uluslararası festivallerin organizasyonunda yer almıştır. Bunların yanı sıra İTÜ TMDK Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosunun kurucu iki şefinden biridir. Koro ile çalışmaları devam etmekte olup bu koro tarafından kaydedilmiş, yayımlanmak üzere olan bir CD çalışması vardır. Bestelerinin icra edildiği ulusal konserlerin yanı sıra, birçok ulusal konserde icracı kimliği ile de yer almıştır. Uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunduğu bildiriler ve bunların dışında birçok uluslararası dergide makaleleri yayınlanmış olup hazırlık aşaması tamamlanmak üzere olan iki kitap çalışması bulunmaktadır.