Gazete küpürleri 🗞📜📝

“İTÜ TMDK Türk Müziği Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi” projemizde değerlendirilen kıymetli şahıs arşivlerinden biri de Süleyman Şenel Arşividir.

Arşivde nota ve belgelerin yanı sıra halk müziği, halk edebiyatı, halk oyunları, halk sanatları ve gelenekleri konulu gazete yazılarından derlenip oluşturulan “Türk Halkbilimi Kupür Koleksiyonu” da bulunmaktadır. Detaylı tasnif ve kataloglama aşamasından geçen kupürler dijitalleştirilerek araştırmacılarımızın erişimine sunulacaktır.👩‍💻🧑‍💻

Değerli hocamız San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel’le birlikte Dijital Türk Müziği Kütüphanemize katkıda bulunan tüm sanatseverlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. 📝🎶💐

#tcsanayi #sanayiveteknolojibakanlığı #istanbulkalkınmaajansı #istka #yaratıcıendüstriler #itü1773 #itütmdk #itügurur #geleceknesiller

IMG-1713IMG-1714IMG-1715IMG-1716IMG-1717