WhatsApp Image 2022-03-24 at 13.35.54

- Sesin tüm yönleriyle ele alındığı uluslararası bir konferans olan Voiceİstanbul 14-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfi’sinde gerçekleşecektir.
- Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği (Türkiye), Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (Türkiye), Profesyonel Ses Derneği (Türkiye) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı işbirliği ile yapılmaktadır.
- Voiceİstanbul, kulak burun boğaz uzmanları, dil ve konuşma terapistleri, şan öğretmenleri ve vokal koçları, şarkıcılar, sahne sanatçıları ve ses bilimcileri gibi mevcut ve geleceğin ses profesyonellerine hitap eden çok disiplinli bir toplantıdır.
- Amacımız bu farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonelleri bir araya getirmek, sesi tüm yönleriyle ele almak, bilgi ve uzmanlığı paylaşmak ve disiplinler arası işbirliğini geliştirmektir.
- Konferans kapsamında ses ile ilgili bilim ve sanat alanında faaliyet gösteren topluluklara yol gösterecek sesteki gelişmeler, ilerlemeler hakkında bilgi verecek birçok panel, çalıştay, vaka tartışma oturumları ve poster sunumları olacaktır.
- Toplantımızın bilimsel programında ulusal ve uluslararası olmak üzere 90 kişi üzerinde konuşmacı yer almaktadır.
- Mustafa Kemal Amfisi ana salon dışında 3 ek salonda gerçekleşecek Zengin bir bilimsel program hazırlanmıştır.
- Azerbeycan, Türkmenistan, Özbekistan ve ülkemizden kulak burun boğaz alanında uzmanlaşmış hekim ve asisten katılımı, şan eğitmenleri, dil ve konuşma terapistleri, öğrencilerden oluşan 650 üzeri katılımcı kayıt olmuştur. Nisan ayında güzel İstanbul’da sizleri ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Başkan Prof. Dr. Hakan Birkent