3 Mart 1975 yılında kurulmuş, ülkemizin ilk Türk Musikisi Devlet Konservatuarı olan okulumuzun 47. yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Eser icralarında, yayında ve yapımda emeği geçen sanatçılarımıza, teknik ekibimize ve bütün değerlerimize teşekkürlerimizle...

https://www.youtube.com/watch?v=8lzL8hMahXU

2 Keman ve Piyano için Allegro Necdet Levent (1923-2017)
- Prof. Dr. Cihat Aşkın, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şensoy - Keman
- San. Öğr. Gör. Mehru Ensari – Piyano

https://www.youtube.com/watch?v=u3fCDi4Du_4

“Dök Zülfünü Meydâne Gel”
Beste: Tanbûri Mustafa Çavuş
Güfte: Âşık Hıfzî
&
“Nikriz Longa”
Tanbûri Cemil Bey

3 Telli Klâsik Kemençe: Doç. Neva Özgen
Kanun: Prof. Ayşegül Kostak Toksoy
Ud: San. Öğr. Gör. Mehmet Bitmez
Vokal: Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Ünal

https://www.youtube.com/watch?v=burSPEo5SmM

“Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını”
Yöresi: Sivas-Divriği
Kaynak Kişi: Nuri Üstünses
Derleyen ve Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
&
“Azeri Oyun Havası”
Yöresi: Kars

Bağlama-Vokal: San. Öğr. Gör. Erdoğan Eskimez
Kemança: Öğr. Gör. Kadir Verim
Mey-Balaban: Öğr. Gör. Cem Ekmen
Ritim: Arş. Gör. Erkan Kanat


- Kayıt Koordinatörü: Prof. Dr. Can Karadoğan (Müzik Teknolojisi Bölümü)
- Yönetmen ve Kurgu: Arş. Gör. Can Murtezaoğlu (Müzik Teknolojisi Bölümü)
- Kayıt Mühendisleri: Dr. Öğr. Üyesi Ozan Sarıer (Müzik Teknolojisi Bölümü) , Arş. Gör. Oğuz Öz (Müzik Teknolojisi Bölümü)
- Miks Mühendisi: Doç. Dr. Taylan Özdemir (Müzik Teknolojisi Bölümü)
- Piyano akordu: Dr. Öğr. Üyesi A. Tunç Buyruklar (Müzik Teknolojisi Bölümü)
- Müzik Teknolojisi Bölümü Görsel-İşitsel Prodüksiyon Asistanları: Görkem Yılmaz, Ahmet Emre Akçay, Hasan Yiğit Kuru, Mustafa İleri, Arın Nehir Adak

#itütmdk #itü1773 #3mart1975
image00001image00002image00003image00004image00005image00006image00007image00008image00009