asim-kirca

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Asım Kırca

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Sanatçı Öğretim Görevlisi / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Bağlama Öğretimi ve Bağlama İcrâcılığı.

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: İTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Müziği, 1990;
Lisans: İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü, Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Lisans, 1980.

İTÜ E-posta Adresi:

kircaas@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

1955 yılında Giresun’da doğdu. İlkokul tahsilini Giresun’da, Ortaokulu Trabzon’da, Lise tahsilini de tekrar Giresun’da tamamladı. 1976 yılında İstanbul’da açılan ve o zaman Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup, daha sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlanan “Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na girdi. Aynı okulu 1980 yılında bitirerek Lisans diploması almaya hak kazandı. 1981 yılında bitirmiş olduğu aynı okulda “Ek Ders” ücreti ile Asistan olarak göreve başladı. 1984 yılında, “Araştırma Görevlisi” kadrosuna atandı. Bu görevini 1991 yılına kadar sürdürdü. Bu arada 1990 yılında aynı okulun “Güzel Sanatlar Bölümü”nde Yüksek Lisans’ını tamamladı. 1991 yılından itibaren “Öğretim Görevlisi” kadrosuna geçti. 1995 yılına kadar bu görevde kaldı. 1995 yılından itibaren de, “Sanatçı Öğretim Görevlisi” kadrosuna atanıp, halen bu görevini sürdürmektedir.

Asım KIRCA, Konservatuar öğrenciliğinin son yıllarından itibaren remi ve özel olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarda Türk Halk Müziği (Solfej - Repertuar – Bağlama) dersleri vermiştir. Bunlardan bazıları; 1980’li yılların başlarında bir dönem “Folklor Kurumu”, değişik semtlerde küçük dershaneler, 1984 – 1985 yıllarında, Gültepe İlkokulu’nda Bağlama dersleri, 1980’li yılların ortalarında kurulan Arif SAĞ Müzik Merkezi’nde (1984 – 1988) Solfej – Repertuar – Bağlama dersleri, Bayrampaşa Halk Eğitim Merkezi’nde (1986 – 1987) ve Dinarsu A.Ş.’nde Türk Halk Musikisi dersleri yanında Türk Halk Musikisi Korosu kurup çalıştırmış ve konserler vermiştir. Ayrıca Şirinevler “Fırtına Müzik Merkezi”nde de (1988 – 1984) uzun yıllar Türk Halk Müziği dersleri (Solfej – Repertuar – Bağlama). Çalışmış bulunduğu kurumunda da halen konser faaliyetlerine devam etmektedir.

NOT : Asım KIRCA’nın Folklor Kurumu dergisinde sırası ile, “Cenik’ten (Canik) Yaylaya Bir Göç Hikayesi”; sayı 60, Mart/2005; “Yaylada Yaşantı” sayı 64, Mart/2006; ve “Giresun ve Yöresi Halk Müziğinde Bağlamanın Yeri”; sayı 72, Nisan/2013 isimli üç adet makalesi yayınlanmıştır.